Thermohydraulica

Zelin laat u toe om een volledige en precieze studie van uw hydraulische installaties uit te voeren (enkelvoudige en regelmatige drukverliezen, warmte-uitwisseling, faseverandering, optimalisatie van het ontwerp en de hydraulische componenten…).

Experimentele studie van deze installaties is kostbaar en moeilijk vanwege de vele beperkingen die ermee gepaard gaan (veiligheid, toegang, enz.). Daarom is numerieke simulatie een essentieel instrument voor het voorspellen van hun prestaties.

De aanvragen omvatten met name:

  • Voorspelling van de algemene en specifieke prestaties van hydraulische installaties en componenten
  • Verdamping en condensatie van de warmteoverdrachtvloeistof
  • De dimensionering en het ontwerp van de schakeling en deze verschillende componenten
  • Slijtage van het circuit (erosie, corrosie)
  • Thermo hydraulische optimalisatie
Success story

Numerieke simulatie van de atmosferische verspreiding van vervuilende gassen uit een elektriciteitscentrale

Meer informatie gebruiksaanwijzing

Klanten die ons vertrouwen