Reactoren

Zelin helpt u bij het voorspellen van de prestaties van de reactor (opgewekte energie, dimensionering, veiligheid).

Metingen binnen een reactor zijn om veiligheidsredenen moeilijk te maken en de reproductie van de bedrijfsomstandigheden van deze systemen is zeer complex. Numerieke simulatie maakt dus een relatief betrouwbare en efficiënte voorspelling van de prestaties van de reactor mogelijk.

Toepassingen zijn onder andere:

  • Evaluatie van de bereikte temperaturen voor de verschillende structuren en de koelvloeistof
  • Voorspelling van hoeveelheden in normale of toevallige werking, constante toestand of van voorbijgaande aard (vermogen, neutronenflux, reactiviteit)
  • Thermodynamische prestaties van stoomwisselaars en -generatoren
  • De studie van ongeval scenario’s (natriumdampbel in een snelle neutronenreactor, gedeeltelijke onttrekking van de koelvloeistof, enz.)
  • Beoordeling van berekeningsonzekerheden
Success story

Numerieke simulatie van de atmosferische verspreiding van vervuilende gassen uit een elektriciteitscentrale

Meer informatie gebruiksaanwijzing

Klanten die ons vertrouwen