Atmosferische verspreiding

Atmosferische dispersie van vervuilende stoffen is een gebied met vele toepassingen die verder gaan dan de strikte toepassingen van kernenergie (stadsplanning, haven, weg, vliegveld, industrie, pollenverspreiding…). Zelin kan u ondersteunen bij het bestuderen en optimaliseren van uw systemen voor het onttrekken van schadelijke stoffen aan de atmosfeer.

Het is zeer moeilijk om op grote schaal experimenten uit te voeren en de resultaten te meten. Het gebruik van simulatie is daarom een belangrijk punt om de luchtvervuiling beter te beheersen.

Toepassingen zijn onder andere:

  • Parametrische studies (geomorfologie, constructies, flora, type vervuiling…)
  • Voorspellingen van lokale vervuiling in kaart gebracht en gekwantificeerd
  • Optimalisatie van het ontwerp en de configuratie van de locaties voor de winning van verontreinigende stoffen
  • Simulaties van risicoscenario’s, incidenten of ongevallen
Success story

Numerieke simulatie van de atmosferische verspreiding van vervuilende gassen uit een elektriciteitscentrale

Meer informatie gebruiksaanwijzing

Klanten die ons vertrouwen